Bilimsel Program

26 EKİM 2024, CUMARTESİ 
13.00-17.00  KURSLAR 
Kurs 1 İnterstisyel akciğer hastalıkları ve HRCT kursu
Veli Yazısız, Cemal Bes, Recep Savaş, Ömer Özbudak 
Kurs 2 SMART
Ömer Karadağ, Servet Akar, Pamir Atagündüz, Gazanfer Ekinci
Kurs 3 Makale yazımı
Gülen Hatemi, Nihal Esatoğlu
17.00-17:15 Kahve Arası
17.15-17.30 Açılış Oturumu
Sedat Kiraz- Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı
Timuçin Kaşifoğlu – Kongre Başkanı
Cemal Bes – Kongre Başkanı
17.30-18.00 Açılış Konferansı
27 EKİM 2024, PAZAR
07.45-08.30 UZMANINA DANIŞ 
Uzmanına Danış 1 Vaskülit taklitçilerini nasıl tanıyalım?
Sevil Kamalı 
Uzmanına Danış 2 Erişkin Still hastasında tanı, tedavi ve takip süreci nasıl olmalıdır?
Mehmet Engin Tezcan 
Uzmanına Danış 3 DMARD’ların perioperatif kullanımında nelere dikkat edilmelidir?
Şükran Erten 
Uzmanına Danış 4 Sarkoidoz hastasının yönetimi nasıl olmalıdır?
Mehmet Soy
08.30-10.00 Panel – Selda Çelik Salonu
Konu: Romatoid artrit
Oturum Başkanları: Sedat Kiraz, Süleyman Özbek, Yasemin Kabasakal
08.30-08.55 Tedavisi zor romatoid artritte komorbiditeler ve eklem dışı bulgular: Aynı madalyonun farklı yüzleri mi?
Gökhan Keser 
08.55-09.20 Romatoid Artritte csDMARD’ları veya gelişmiş tedavileri kimlerde azaltmalıyız?
İlaçsız remisyona ulaşmak mümkün mü?
İhsan Ertenli 
09.20-09.45 Artraljiden artrite geçişin önlenmesi-Mit mi gerçek mi?
Ediz Dalkılıç 
09.45-10.00 Tartışma
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-11.15 Uydu Sempozyumu – 1
11.15-12.00 Konferans-Selda Çelik Salonu
Konu: Behçet hastalığı patogenezi
Oturum Başkanları: Hasan Yazıcı, Melike Melikoğlu  
11.15-11.35 Behçet hastalığı patogenezinde HLA
Yeşim Özgüler 
11.35-11.55 Behçet hastalığı patogenezinde HLA ötesi
Ahmet Gül
11.55-12.00 Tartışma
11.15-12.00 Konferans-B Salonu
Konu: Romatolojik hastalıklar ve interstisyel akciğer hastalığı
Oturum Başkanları: Murat Turgay, Ali Şahin 
11.15-11.35 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı interstisyel akciğer hastalığında patogenez ve tanıda yenilikler
Süleyman Serdar Koca 
11.35-11.55 Bağ dokusu hastalıklarında interstisyel akciğer hastalığının yönetimi ACR tedavi kılavuzu
Ali Akdoğan
11.55-12.00 Tartışma
11.15-12.00 Konferans-C Salonu
Konu: Pediatriden erişkine geçiş polikliniği
Oturum Başkanları: Balahan Bora, Yüksel Maraş 
11.15-11.35 Geçiş polikliniğinde pediatrik romatoloğun rolü
Kenan Barut 
11.35-11.55 Geçiş polikliniğinde erişkin romatoloğun rolü
Levent Kılıç
11.55-12.00 Tartışma
12.00-12.45 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Murat İnanç, Gerçek Can, Hasan Satış 
12.45-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Panel-Selda Çelik Salonu
Konu: Büyük damar vasküliti
Oturum Başkanları: Haner Direskeneli, Kenan Aksu, Meryem Can 
13.30-14.00 Polimyaljia romatika tanı ve tedavisinde güncel gelişmeler
Bhaskar Dasgupta 
14.00-14.20 Takayasu arteriti tanı ve tedavisinde güncel gelişmeler
Haner Direskeneli
14.20-14.40 Takayasu arteriti hastalarında ateroskleroz
Emire Seyahi
14.40-15.00 Tartışma
13.30-15.00 Panel-B Salonu
Konu: Biyolojik DMARD ve hedefe yönelik küçük molekül tedavilerin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
Oturum Başkanları: Emel Gönüllü, Mehmet Engin Tezcan, İpek Türk
13.30-13.50 Tüberküloz (rutin tarama, aile öyküsü varsa, tedavi sırasında geliştiyse)
Gezmiş Kimyon
13.50-14.10 Hepatit (hangi hastayı nasıl tarayalım, kime profilaksi verelim?)
Duygu Ersözlü 
14.10-14.30 Malignite (tedavi öncesinde varsa veya ilaç kullanımında ortaya çıktıysa, premalign lezyon varlığında ne yapalım?)
Emre Tekgöz 
14.30-14.50 Demiyelinizan hastalık, CIDP, Herpes zoster, inflamatuar barsak hastalığı, kalp yetersizliği
Hakan Emmungil
14.50-15.00 Tartışma
13.30-14.50 Panel-C Salonu
Konu: Geriatri ve romatolojik hastalıklar
Oturum Başkanları: Göksal Keskin, Mehmet Şahin
13.30-14.00 Bağışıklık sistemi nasıl yaşlanır: romatologların bilmesi gerekenler
Taşkın Şentürk 
14.00-14.30 Yaşlı yetişkinlerde DMARD kullanımı: etkinlik ve toksisitenin ötesinde gerçek dünya zorlukları
Nilüfer Alpay Kanıtez 
14.30-14.50 Tartışma
15.00-15.15 Kahve Arası
15.15-16.00 Uydu Sempozyumu – 2
16.00-17.00 Konferans-Selda Çelik Salonu
Konu: Sistemik lupus eritematozus
Oturum Başkanları: Bahar Artım Esen, Mehmet Soy 
16.00-16.25 SLE patogenezini anlamak. Riskler, mekanizmalar ve tedavi hedefleri
Murat İnanç
16.25-16.50 SLE de CAR-T hücre tedavileri: yeni bir çağın başlangıcında mıyız?
İsmail Şimşek
16.50-17.00 Tartışma
16.00-17.00 Konferans-B Salonu
Konu: Romatoloji uzmanının çözmesi beklenen konsültasyonlar
Oturum Başkanları: Bünyamin Kısacık, Hakan Erdem, Ali Taylan
16.00-16.20 Tekrarlayan perikardit
Mustafa Özmen 
16.20-16.40 İmmün aracılı işitme kaybı
Rıdvan Mercan 
16.40-17.00 Periorbital inflamatuar hastalıklar
Sibel Yılmaz Öner
16.00-17.00 Konferans-C Salonu
Konu: Osteoartrit
Oturum Başkanları: Funda Erbasan 
16.00-16.20 Osteoartrit güncel farmakolojik tedaviler
Berna Göker
16.20-16.40 Osteoartrit intraartiküler tedaviler
Sena Tolu  
16.40-17.00 Tartışma
17.00-17.45 Uydu Sempozyumu – 3
17.45-18.00 Kahve Arası
18.00-19.00 Çalışma Grupları
Çalışma Grubu 1
Çalışma Grubu 2
Çalışma Grubu 3
19.00-19.45 The American College of Rheumatology: A Global Partner for Education and Research – Selda Çelik Salonu
Oturum Başkanı: Haner Direskeneli
Eric Matteson
28 EKİM 2024, PAZARTESİ
07.45-08.30 UZMANINA DANIŞ 
Uzmanına Danış 1 Gebelikte romatizmal hastalıkların yönetimi
Şule Apraş Bilgen  
Uzmanına Danış 2 Olgu örnekleriyle pulmoner hipertansiyon tedavisi
Alper Sarı 
Uzmanına Danış 3 Üveit hastasında muayenede göz hekimi ne görür, hangi hastayı romatolojiye yönlendirir?
Didar Uçar 
Uzmanına Danış 4 Ailevi Akdeniz ateşi hastalarında az bilinen klinik bulguların yönetimi (myalji, santral sinir sistemi tutulumu, sakroiliit ve kalça eklemi tutulumu)
Nuray Aktay Ayaz
08.30-10.00 Panel-Selda Çelik Salonu
Konu: Spondiloartritler
Oturum Başkanları: Nurullah Akkoç, Fatoş Önen, Sevil Kamalı
08.30-08.55 Keşfinin 50. yılında spondiloartrit patogenezinde HLA-B27 ve ötesi
Servet Akar 
08.55-09.20 SpA’da ekstraartiküler bulguların yönetimi nasıl olmalıdır?
İsmail Sarı
09.20-09.45 Aksiyal spondiloartritlerde MR görüntülemede doğrular ve yanlışlar
Pamir Atagündüz
09.45-10.00 Tartışma
08.30-10.00 Panel-B Salonu
Konu: Sjögren sendromu
Oturum Başkanları: Timur Pırıldar, Metin Özgen 
08.30-08.55 Sjögren sendromu tanısında görüntüleme tükürük bezi biyopsisinin yerini tutar mı?
Nevsun İnanç
08.55-09.20 Sjögren sendromu ciddi organ tutulumları ve yönetimi
Veli Yazısız
09.20-09.45 Sjögren sendromunda ufukta yeni tedavi seçeneklerimiz var mı?
Berkan Armağan 
09.45-10.00 Tartışma
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-11.15 Uydu Sempozyumu – 4
11.15-12.00 Konferans-Selda Çelik Salonu
Konu: Otoinflamasyon
Oturum Başkanları: Özgür Kasapçopur, Ahmet Mesut Onat
11.15-11.35 Yeni tanımlanan otoinflamatuar hastalıklar
Seza Özen 
11.35-11.55 Patogenezden tanıya ailevi Akdeniz ateşi hastalığında güncel veriler
Serdal Uğurlu 
11.55-12.00 Tartışma
11.15-12.00 Konferans-B Salonu
Konu: Psöriatik artrit
Oturum Başkanları: Umut Kalyoncu, Gözde Yıldırım Çetin 
11.15-12.00 Zor psöriatik artrit tanımı ve vakalar eşliğinde yönetimi
Umut Kalyoncu, Dilek Solmaz 
11.15-12.00 Konferans-C Salonu
Konu: Ağrı ve Fibromyalji
Oturum Başkanları: Hüseyin Özer
11.15-11.35 Romatizmal hastalıklarda ağrının nedeni inflamatuar mı, rezidü mü?
Lütfi Akyol 
11.35-11.55 Fibromiyalji klinik odasındaki fil olmaya devam ediyor: Tanı ve tedavi
Ayşegül Ketenci 
11.55-12.00 Tartışma
12.00-12.45 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Servet Akar, Süleyman Serdar Koca 
12.45-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Panel-Selda Çelik Salonu
Konu: Vaskülit
Oturum Başkanları: Gökhan Keser, Fatma Alibaz, Melih Pamukçu
13.30-13.55 IgA vaskülitinde güncelleme
Kenan Aksu
13.55-14.20 ANCA ilişkili vaskülitlerde enfeksiyonlar
Ömer Karadağ 
14.20-14.45 Dev hücreli arterit tanısında USG mi biyopsi mi?
Bhaskar Dasgupta 
14.45-15.00 Tartışma
13.30-15.00 Panel-B Salonu
Konu: Sistemik skleroz
Oturum Başkanları: Ali Akdoğan, Merih Birlik, Emine Figen Tarhan 
13.30-13.55 Deride sertleşme nedenleri: İmmünolojik ve nonimmünolojik
Ender Terzioğlu 
13.55-14.20 Sistemik skleroz vasküler komplikasyonlar nelerdir, yönetimi nasıl olmalıdır?
Yasemin Yalçınkaya 
14.20-14.45 Sistemik skleroz ufukta yeni tedavi seçenekleri var mı?
Duygu Karadağ
14.45-15.00 Tartışma
13.30-14.10 Panel-C Salonu
Konu: Otoimmün hastalıklar yaşa bağlı farklı seyir gösteriyor mu?
Oturum Başkanları: Yelda Bilginer, Yaşar Karaaslan 
13.30-13.50 Juvenil sistemik lupus eritematozus
Sezgin Şahin 
13.50-14.10 Juvenil başlangıçlı otoimmün bağ dokusu hastalıklarında erişkinler nelere dikkat etmelidir?
Hakan Babaoğlu  
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-16.15 Uydu Sempozyumu – 5
16.15-17.15 Konferans-Selda Çelik Salonu
Konu: Behçet hastalığı
Oturum Başkanları: Emire Seyahi, Nilüfer Alpay Kanıtez
16.15-16.35 Behçet hastalığı santral sinir sistemi tutulumu
Uğur Uygunoğlu 
16.35-16.55 Behçet hastalığı tedavi güncellenmesi ve tedavi hedefleri
Gülen Hatemi
16.55-17.15 Behçet hastalığında vasküler tutulum için yeni neler var?
Fatma Alibaz
16.15-16.55 Konferans-B Salonu
Konu: Osteoporoz
Oturum Başkanları: Veli Çobankara, Esen Kasapoğlu 
16.15-16.35 D vitamini güncellemesi: Takviye ve izleme
Gonca Karabulut 
16.35-16.55 Kırık riski tahmini ve kemik gücü ölçümü arayışı
Sena Tolu 
17.15-18.00 Uydu Sempozyumu – 6
18.00-18.15 Kahve Arası
18.15 TRD Toplantısı
29 EKİM 2024, SALI
07.45-08.30 UZMANINA DANIŞ 
Uzmanına Danış 1 Behçet hastalığı taklitçileri
Cengiz Korkmaz 
Uzmanına Danış 2 IgG4 ilişkili hastalık, retroperitoneal fibrozis, periaortit
Hamit Küçük 
Uzmanına Danış 3 Santral sinir sistemi görüntülemesinde hangi bulgular vaskülit düşündürür?
Uğur Uygunoğlu 
Uzmanına Danış 4 Granülomatöz mastit hastasının yönetimi nasıl olmalıdır?
Nihan Coşkun 
08.30-10.00 Panel -Selda Çelik Salonu
Konu: Myozit
Oturum Başkanları: Taşkın Şentürk, Betül Sözeri, Orhan Zengin 
08.30-08.55 Kas enzim yüksekliği olan hastalarda ayırıcı tanılar
Ayten Yazıcı
08.55-09.20 Myozit hastalarında malignite taraması nasıl yapılmalı?
Şule Yaşar Bilge 
09.20-09.45 Myozit hastalarında kalsifilaksi tedavisi
Erbil Ünsal 
09.45-10.00 Tartışma
08.30-10:00 Konferans-B Salonu
Konu: Cinsiyet ve romatizmal hastalıklar, erişkinlerde aşılama
Oturum Başkanları: Ahmet Omma, Aşkın Ateş 
08:30-08:55 Bağ dokusu hastalıklarında cinsiyet tanı ve tedavi sürecini nasıl etkiliyor?
Fulya Coşan 
08.55-09:20 İnflamatuar artritlerde cinsiyet tanı ve tedavi sürecini nasıl etkiliyor?
Atalay Doğru 
09:20-09:45 Romatolojide erişkin aşılama ve zonaya karşı korunmada aşı
Mücteba Enes Yayla
09:45-10:00 Tartışma
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-11.15 Uydu Sempozyumu – 7
11.15-12.00 Konferans-Selda Çelik Salonu
Konu: Amiloidoz
Oturum Başkanları: Serdal Uğurlu, Huri Özdoğan 
11.15-12.00 Amiloidoz tanı ve tedavisi
Helen Lachmann
12.00-12.45 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Vedat Hamuryudan, İhsan Ertenli 
12.45-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Panel-Selda Çelik Salonu
Konu: Romatoid artrit
Oturum Başkanları: Ender Terzioğlu, Sema Yılmaz 
13.30-13.55 Romatoid artritte multipl morbidite ağı
Sedat Kiraz 
13.55-14.20 Romatoid artrit tanısı ve prognozunda otoantikorlar
Gökhan Sargın
14.20-14.45 Romatoid artrit tedavisinde farmakolojik olmayan müdahaleler
Adem Küçük 
14.45-15.00 Tartışma
13.30-15.00 Panel-B Salonu
Konu: Sistemik lupus eritematozus
Oturum Başkanları: Ayşe Cefle, Mehmet Sayarlıoğlu 
13.30-13.55 SLE’de biyobelirteçler
Neslihan Yılmaz 
13.55-14.20 SLE’de alevlenmenin öngörücüleri ve remisyon kavramı
Bahar Artım Esen 
14.20-14.45 Farklılaşmamış bağ dokusu hastalığından SLE’ye geçiş önlenebilir mi?
Abdülsamet Erden
14.45-15.00 Tartışma
13.30-15.00 Panel-C Salonu
Konu: Çocuk romatolojide güncellemeler ve jüvenil idyopatik artrit oturumu
Oturum Başkanları: Amra Adroviç, Cemal Bes
13.30-13.55 Jüvenil spondiloartropati mi, entezitle ilişkili artrit mi?
Özgür Kasapçopur
13.55-14.20 Sistemik jüvenil idyopatik artrit ve makrofaj aktivasyon sendromunda güncellemeler
Yelda Bilginer
14.20-14.45 Oligoartiküler jüvenil idyopatik artrit ve üveitte güncellemeler
Ayşenur Paç Kısaarslan 
14.45-15.00 Tartışma
15.00-15.15 Kahve Arası
15.15-16.00 Uydu Sempozyumu – 8
16.00-16.45 Konferans-Selda Çelik Salonu
Konu: Kristal artritleri
Oturum Başkanları: Veli Yazısız, Muhammet Çınar 
16.00-16.20 Kristal artrit tanısında dual BT kullanımı
Mehmet Akif Öztürk 
16.20-16.40 CPPD’li hastalara yönelik tedavi yaklaşımlarında güncelleme
İzzet Fresko 
16.40-16.45 Tartışma
16.00-16.45 Konferans-B Salonu
Konu: İlişkili hastalık olarak spondiloartrit
Oturum Başkanları: Burak Erer, Zeynep Aşlar, Sibel Bakırcı 
16.00-16.20 Ailevi Akdeniz ateşi ve Behçet hastalığında spondiloartrit
Sedat Yılmaz 
16.20-16.40 Takayasu arteritinde spondiloartrit
Yavuz Pehlivan 
16.40-16.45 Tartışma
16.00-16.45 Konferans-C Salonu
Konu: Çocuk romatolojide zor olgular
Oturum Başkanları: Özge Başaran, Mehmet Yıldız
Olgu sunanlar
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
17.00-17.45 Uydu Sempozyumu – 9
17.45-18.00 Kahve Arası
18.00-18.45 Ulusal romatoloji kongresine gönderilen bildirilerin genel değerlendirilmesi – Selda Çelik Salonu
Umut Kalyoncu 
18.45-19.30 Genç Romatologlar Oturumu
30 EKİM ÇARŞAMBA
09.00-09.30 Mini Konferans – Selda Çelik Salonu
Konu: Akılcı ilaç kullanımı
Oturum Başkanı: Seval Pehlevan Masatlıoğlu
09.00-09.15 IVIG
Müge Bıçakçıgil Kalaycı 
09.15-09.30 Plazmaferez
Burcu Yağız 
09.30-10.00 Mini Konferans – Selda Çelik Salonu
Konu: Sistemik skleroz
Oturum Başkanı: Nuran Türkçapar
09.30-09.45 Sistemik skleroz ilişkili kanser riskinin belirlenmesi
Emre Bilgin 
09.45-10.00 PAH tedavisinde umut vaat eden yeni ilaçlar?
Didem Arslan 
10.00-10.30 Mini Konferans – Selda Çelik Salonu
Konu: Akılcı ilaç kullanımı-Kolşisin
Oturum Başkanı: Hamide Kart Köseoğlu 
10.00-10.15 Kolşisin direncinin tanımlanması
Ahmet Omma 
10.15-10.30 Kolşisin kardiyoprotektif etkisi
Ahmet Karataş 
10.30-10.45 Kahve Arası
10.45-11.45 Kongrede Öne Çıkanlar – Selda Çelik Salonu
Oturum Başkanları: Cemal Bes, Timuçin Kaşifoğlu, Umut Kalyoncu
10.45-11.05 Preklinik
Ertuğrul Çağrı Bölek 
11.05-11.25 Klinik
Reşit Yıldırım 
11.25-11.45 Tedavi
Burak İnce 
11.45-12.00 Kapanış Konuşması – Selda Çelik Salonu
Timuçin Kaşifoğlu
Cemal Bes


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5 Bay Plaza Kat:12, Ataşehir / İstanbul
+90 216 573 18 36    |   romatoloji@devent.com.tr